Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập VB2ĐHCQ – Đợt 1 – Năm 2016

Khoa Tài chính

Vào lúc 17h45, ngày 25/11/2015, sinh viên khóa K16B-VB2ĐHCQ và các khóa cũ (thực tập đợt 1); chuyên ngành Tài chính, tập trung tại phòng B111 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10), để nghe hướng dẫn  thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc làm khóa luận tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được phân công GVHD (cập nhật 26/11/2015): chi tiết

 

Khoa Kế toán

K16B và các khóa cũ VB2ĐHCQ chuyên ngành Kế toán:
+ Thời gian: 18g15, thứ 3, ngày 01/12/2015
+ Điạ điểm: Phòng B.215, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết
 

Khoa Quản trị

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

 

Khoa Ngân hàng

K16B và các khóa cũ VB2ĐHCQ chuyên ngành Ngân hàng:
+ Thời gian: 18g00, thứ 6, ngày 04/12/2015
+ Điạ điểm: Phòng B.111, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Chuyên ngành Marketing:

Kế hoạch và hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và chuyên ngành Ngoại thương:

Kế hoạch và hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

 

Khoa Kinh tế

Chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

Khoa Luật

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết