Đang xử lí...

Thông báo về việc triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 16A – VB2 ĐHCQ

Phòng QLĐT-CTSV triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 16A – VB2 ĐHCQ tại Hội trường chính A1.16 (địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3) vào lúc 13g30, Thứ Bảy, ngày 23/5/2015.
 
Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian trên.