Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập VB2ĐHCQ – Đợt tháng 8/2015

Khoa Tài chính

Vào lúc 17h45, ngày 26/6/2015, sinh viên tập trung tại phòng B211 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10), để nghe hướng dẫn  thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc làm khóa luận tốt nghiệp của khoa.

Danh sách phân công: chi tiết

Khoa Kế toán

- Khoa Kế toán thông báo về việc đổi lịch Hướng dẫn viết khoá luận tốt nghiệp dành cho sinh viên khoá 16 VB2 đợt 1 và khoá 18 LTĐH đợt 2 năm 2015, lý do: trùng lịch học môn Phân tích hoạt động kinh doanh. 
- Nay khoa Kế toán thông tin về lịch Hướng dẫn viết khoá luận tốt nghiệp mới cụ thể như sau:
 + Giảng đường: phòng B.215, 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10
 + Thời gian: 18g30, thứ 5, ngày 09 tháng 7 năm 2015.
- Khoa Kế toán trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên và mong các bạn thông cảm vì sự thay đổi này.
- Danh sách phân công giảng viên: chi tiết

Khoa Ngân hàng

Vào lúc 18h30, ngày 26/6/2015, sinh viên tập trung tại phòng B409 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10), để nghe hướng dẫn  thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc làm khóa luận tốt nghiệp của khoa.

Khoa Quản trị

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Danh sách phân công: chi tiết

Khoa Luật

Danh sách phân công: chi tiết

-    Mỗi sinh viên liên hệ ngay qua email để xác nhận với GVHD (thời gian xác nhận từ 29/06/2015 đến 05/07/2015).
-    GVHD sẽ phổ biến quy định của Khoa Luật và kế hoạch làm việc cụ thể của nhóm do mình phụ trách.
-    Quy định về thực tập và viết khóa luận của Khoa Luật được đăng tải tại địa chỉ http://www.law.ueh.edu.vn/  
-    Dự kiến thời gian chấm vấn đáp khóa luận của Khoa Luật từ  25/10/2015 đến 10/11/2015

Khoa Kinh tế

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Danh sách phân công: chi tiết

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Nhóm sinh viên do cô Hải Xuân hướng dẫn sẽ tập trung lúc 9g30 ngày 03/8/2015 tại phòng B306 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10)

Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Danh sách phân công: chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp: chi tiết

Chuyên ngành: Marketing

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Danh sách phân công: chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp: chi tiết

Chuyên ngành: Ngoại thương

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Danh sách phân công: chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp: chi tiết

Khoa Lý luận chính trị (ngành Kinh tế chính trị)

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Điện thoại: 08 35268721 - Website: http://llct.ueh.edu.vn