Đang xử lí...

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho sinh viên VB2ĐHCQ

Stt

Hệ/Khóa

Thời gian

Địa điểm

1

Văn bằng hai ĐHCQ

 

Khóa 17B và sinh viên khóa cũ chưa hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp.

13g30 ngày

15/10/2016

Hội trường A1.16

59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

2

Liên thông ĐHCQ

 

Khóa 20 và sinh viên khóa cũ chưa hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp.

15g00 ngày

15/10/2016

Hội trường A1.16

59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3