Đang xử lí...

Thông báo triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 17B – Văn bằng ĐHCQ

Phòng QLĐT-CTSV triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 17B – VB2 ĐHCQ như sau:

-          Thời gian: 13g30 ngày 15/10/2016 (thứ bảy)

-          Địa điểm: Hội trường A1.16 (59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM)

 

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian trên.