Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập VB2ĐHCQ – Đợt 1 – Năm 2017

Lưu ý: Thời gian thực tập: chi tiết

 

Thông tin dưới đây là do các Khoa chuyên ngành gửi cho phòng Quản lý đào tạo - CTSV. Ngoài ra, sinh viên có thể xem thông báo trực tiếp của Khoa đào tạo, tại địa chỉ website:  xem tại đây

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công ngành Marketing: chi tiết

Danh sách phân công ngành Kinh doanh quốc tế và Ngoại thương: chi tiết

 

Khoa Ngân hàng

Khoa sẽ có thông báo chi tiết vào đầu tháng 12/2016.

Lịch triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập: chi tiết

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 

Khoa Tài chính

Sinh viên VB2ĐHCQ làm khóa luận tốt nghiệp (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ) tập trung lúc 18g00 ngày 30/11/2016 (thứ 4) tại phòng B.111 - 279 Nguyễn Tri Phương - Q.10 để nghe hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập.

 

Nhóm sinh viên do cô Phạm Dương Phương Thảo hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, vui lòng liên hệ với Thầy Kha theo số điện thoại: 0903000074. 

 

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 

Khoa Kế toán

Sinh viên nghe hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp vào lúc 18 giờ 00, ngày 02/12/2016 [thứ 6], tại B322 - 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10.

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 

Khoa Quản trị

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 

Khoa Luật

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 

Khoa Kinh tế [chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực]

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết