Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 17 và các khóa cũ – VB2ĐHCQ, đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 17 – Văn bằng 2 ĐHCQ, đợt 1 năm 2016 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

13g30 ngày 21/5/2016

Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, tất cả sinh viên (B3.22)

Từ 27/5/2016 đến 30/5/2016

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2016;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 27/5/2016 đến 03/6/2016

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 20/6/2016 đến 25/6/2016

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 01/8/2016 đến 05/8/2016

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B2.16)

Từ 01/8/2016 đến 16/10/2016

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (11 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2016

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2017

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 18/10/2016

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 11/11/2016

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 14/11/2016 đến 15/11/2016

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn) và ảnh làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14)

Ngày 01/12/2016

Xét tốt nghiệp, đợt 1 năm 2016;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 06/12/2016 đến 07/12/2016

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

14g00 ngày 21/12/2016

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, giấy khen, kỷ yếu.

Phòng QLĐT-CTSV, TC-HC, CTCT, trung tâm DVKT, QHDN-HTSV và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 23/12/2016

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức

 

Trường đề nghị các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các ông/bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khóa 17 – Văn bằng 2 ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: 38.230.082 (số nội bộ 122, 124, 141, 182, 183);

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: 62.726.964