Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập VB2ĐHCQ – Đợt 2 – Năm 2016

Lưu ý: Thời gian thực tập: chi tiết

 

Sinh viên các Khoa còn lại chưa có thông báo, vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng Khoa. Thông tin địa chỉ các Khoa xem tại đây

 

Khoa Ngân hàng

Sinh viên VB2ĐHCQ làm khóa luận tốt nghiệp tập trung lúc 18g00 ngày 22/06/2016 (thứ 4) tại phòng B.121 - 279 Nguyễn Tri Phương - Q.10 để nghe hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập.

 

Khoa Tài chính

Sinh viên VB2ĐHCQ làm khóa luận tốt nghiệp (ĐHCQ, VB2, LT) tập trung lúc 18g00 ngày 22/06/2016 (thứ 4) tại phòng B.116 - 279 Nguyễn Tri Phương - Q.10 để nghe hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập.

 

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

 

Khoa Quản trị

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

 

Khoa Kinh tế(Chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực)

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

 

Khoa Kinh doanh quốc tế

Chuyên ngành Ngoại thương:

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

Kế hoạch làm KLTN: chi tiết

Chuyên ngành Marketing:

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

Kế hoạch làm KLTN: chi tiết

 

Khoa Luật

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

 

Khoa Kế toán

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp:

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

Chuyên ngành Kiểm toán:

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết