Đang xử lí...

Thông báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên khóa 18B và khóa cũ – VB2ĐHCQ

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo, phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên theo lịch như sau:

 

 

TT

Khóa-Hệ

Thời gian

Địa điểm

1

Khóa 18B

VB2ĐHCQ

13g30, ngày 21/10/2017

Hội trường A1.16

59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

2

Khóa 21

LTĐHCQ

15g00, ngày 21/10/2017

 

Lưu ý:

- Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian trên.

- Sinh viên khóa cũ chưa hoàn thành khóa luận có thể tham dự để biết kế hoạch chung.