Đang xử lí...

Điều kiện đăng ký thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp khóa 18B - VB2ĐHCQ

Điều kiện để sinh viên đăng ký thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp:

Sinh viên phải dự học tất cả các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo theo bảng quy định dưới đây (sinh viên không cần phải thi đạt tất cả các học phần điều kiện).

 

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

Kinh tế Kế hoạch – đầu tư

1

Thẩm định dự án

3

 

2

Marketing và phát triển kinh tế địa phượng

3

 

3

Kế hoạch và chính sách kinh tế xã hội

3

 

4

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

3

 

Quản lý nguồn nhân lực

1

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

2

Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp

3

 

3

Định mức lao động

3

 

4

Bảo trợ xã hội

3

 

5

Luật Lao động

2

 

6

Hành vi tổ chức

3

 

7

Tâm lý quản lý

3

 

Kinh tế Bất động sản

1

Nguyên lý bất động sản

3

 

2

Kinh tế học bất động sản

3

 

3

Thẩm định giá bất động sản

3

 

4

Đầu tư và tài trợ bất động sản

3

 

5

Quản trị dự án bất động sản

3

 

6

Phát triển bất động sản

3

 

Quản trị

1

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

2

Quản trị sản xuất

3

 

3

Quản trị tài chính

3

 

4

Quản trị chiến lược

3

 

5

Quản trị chất lượng

3

 

Thương mại

1

Kinh tế thương mại

3

 

2

Quản trị bán hàng

3

 

3

Quản trị xuất nhập khẩu

3

 

4

Quản trị bán lẻ

3

 

5

Quản trị mua hàng – lưu kho

3

 

Ngoại thương

1

Quản trị xuất nhập khẩu

3

 

2

Dự án kinh doanh

3

 

3

Logistics

3

 

4

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

 

5

Tài chính quốc tế

3

 

Kinh doanh quốc tế

1

Logistics

3

 

2

Marketing quốc tế

3

 

3

Quản trị tài chính đa quốc gia

3

 

4

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

 

5

Xây dựng dự án kinh doanh quốc tế

3

 

6

Quản trị nhân sự công ty đa quốc gia

3

 

Marketing

1

Quản trị thương hiệu

3

 

2

Marketing quốc tế

3

 

3

Quảng cáo

3

 

4

Nghiên cứu marketing

3

 

5

Quản trị marketing

3

 

Tài chính

1

Tài chính doanh nghiệp I

4

 

2

Tài chính doanh nghiệp II

4

 

3

Tài chính quốc tế

4

 

4

Phân tích tài chính

3

 

Ngân hàng

1

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

4

 

2

Thanh toán quốc tế

4

 

3

Thẩm định tín dụng

3

 

4

Kế toán ngân hàng

4

 

5

Quản trị ngân hàng thương mại

4

 

Kế toán doanh nghiệp

1

Kế toán tài chính 1,2,3,4,5

11

 

2

Kế toán quản trị

4

 

3

Kế toán chi phí

4

 

4

Kiểm toán

4

 

5

Hệ thống thông tin kế toán 1,2,3

8

 

Kiểm toán

1

Kế toán tài chính 1,2

6

 

2

Kiểm toán báo cáo tài chính 1, 2

5

 

3

Kế toán quốc tế 1,2

5

 

4

Kiểm toán

3

 

5

Hệ thống thông tin kế toán 1,2

6

 

Luật kinh doanh

1

Luật hành chính

2

 

2

Luật dân sự 1,2

5

 

3

Luật công ty

3

 

4

Luật hợp đồng thương mại

2

 

4

Luật lao động

2

 

5

Luật sở hữu trí tuệ

2

 

6

Tư pháp quốc tế

2