Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập VB2ĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2018

Lưu ý: Thời gian thực tập VB2ĐHCQ các khóa: chi tiết

 

Khoa Kinh tế

Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K18B-VB2 và khóa cũ (chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực) lúc 18g00, ngày 16/11/2017 tại phòng B210, 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10 - Giảng viên báo cáo: ThS. Võ Thành Tâm.

Danh sách phân công: chi tiết

 

 

Khoa Kế toán

Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K18B-VB2 và khóa cũ (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán) lúc 17g45, ngày 28/11/2017 tại phòng B116, 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10.

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: chi tiết

Danh sách phân công chuyên ngành Kiểm toán: chi tiết

 

 

 

Khoa Ngân hàng

Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K18B-VB2 và khóa cũ lúc 17g45, ngày 30/11/2017 tại phòng B210, 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10.

 
 
 

Khoa Quản trị

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 
 

Khoa Luật kinh tế

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 
 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Sinh viên chuyên ngành Ngoại thương làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 

Sinh viên chuyên ngành Marketing làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 

Riêng nhóm sinh viên chuyên ngành Ngoại thương, VB2ĐHCQ do Cô Nguyễn Kim Thảo hướng dẫn sẽ liên hệ tại văn phòng Khoa KDQT- Markeitng, số 54 Nguyễn Văn Thủ, quận 1, lúc 17g00 ngày thứ Ba, 28/11/2017. 
 
 

Khoa Tài chính

Vào lúc 17h45 thứ 6, ngày 01/12/2017, sinh viên khóa K18BVB2 chuyên ngành Tài chính tập trung tại phòng D203 [196 Trần Quang Khải, quận 1], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

Danh sách phân công: chi tiết