Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập VB2ĐHCQ – Đợt 2 – Năm 2017

Lưu ý: Thời gian thực tập VB2ĐHCQ các khóa: chi tiết

 

Khoa Ngân hàng

Lịch triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

Chương trình thực tập tốt nghiệp và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Ngoại thương, Marketing: chi tiết

 
 
Khoa Quản trị

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Quản trị: chi tiết

 
 

Khoa Tài chính

- Sinh viên tập trung lúc 18g00, thứ 2, ngày 03/7/2017, tại phòng B111 – 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn (cập nhật lúc 22g00 29/6/2017): chi tiết

 
 

Khoa Kinh tế

- Sinh viên chuyên ngành Quản lý nguồn nhận lực tập trung lúc 08g00, thứ 4, ngày 05/7/2017, tại phòng B315 – 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp. Giảng viên hướng dẫn: Võ Thành Tâm.

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực: chi tiết
 
 
Khoa Luật

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Luật kinh doanh: chi tiết

 
 

Khoa Kế toán

- Sinh viên tập trung lúc 18g00, thứ 6, ngày 14/7/2017 ngày 21/7/2017, tại phòng A1.16 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn (cập nhật lúc 08g20 17/7/2017): chi tiết