Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập VB2ĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2019

Lưu ý: Thời gian thực tập ĐHCQ các khóa: chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế- Marketing

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại thương (Cập nhật 8g20, ngày 04/12/2018): xem chi tiết

- Danh sách bổ sung (Cập nhật 8g20, ngày 04/12/2018): xem chi tiết

 

 

Khoa Luật

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp: xem chi tiết

- Danh sách phân công bổ sung: sinh viên vui lòng liên cô Hương [Thư ký Khoa]-028 38 221 709

 

 

Khoa Tài chính

- Vào lúc 18h00 thứ 2, ngày 26/11/2019, sinh viên các khóa chuyên ngành Tài chính tập trung tại phòng B1.11 [279 Nguyễn Tri Phương, quận 10], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp (Cập nhật 8g00, ngày 11/12/2018, bao gồm danh sách bổ sung): xem chi tiết

 

 

Khoa Kế toán

- Lịch triển khai kế hoạch thực tập, phổ biến yêu cầu viết Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Kế toán cho sinh viên VB2ĐHCQ-K19B, LTĐHCQ-K22 và các khóa cũ được tổ chức ngày 27/11/2018 tại Hội trường A116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, từ lúc 18g00 đến 20g30.

 

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp (Cập nhật 8g15, ngày 04/12/2018): xem chi tiết

- Danh sách phân công bổ sung (Cập nhật 8g15, ngày 04/12/2018): xem chi tiết

 

 

Khoa Quản trị

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp: xem chi tiết

- Danh sách phân công bổ sung: sinh viên vui lòng liên cô Hiếu [Thư ký Khoa]-028 38 231 594

 

 

Khoa Kinh tế

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực:

 

TT

MSSV

Họ 

Tên

GV Hướng dẫn

Email

1

33141021410

Đỗ Hồng Ngọc

Mai

Thái Trí Dũng

tridung@ueh.edu.vn

2

33151025374

Nguyễn Thị Xuân

Minh

Võ Thành Tâm

vothanhtam@ueh.edu.vn

3

33151020033

Vũ Thanh

Tâm

Trần Đình Vinh

dinhvinh3@ueh.edu.vn