Đang xử lí...

Thông báo triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 19 – VB2ĐHCQ

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 19 – VB2ĐHCQ tại Hội trường A1.16 – 59 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 vào lúc 13g30, thứ Bảy, ngày 19/05/2018.

 

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian trên.