Đang xử lí...

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp LTĐHCQ khóa 14, 15, 16 - Đợt 3 - Năm 2013

1.      Đối tượng nộp đơn: Sinh viên LTĐHCQ khóa 14, 15 và 16

           Sinh viên đăng nhập vào hệ thống, tại trang portal cá nhân. 

2.  Chọn <Đăng ký xét tốt nghiệp>, thực hiện các bước theo hướng dẫn. Bắt đầu đăng ký từ ngày 09/9/2013 đến 12/9/2013. 

3.   Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

3.1  Đơn đề nghị xét tốt nghiệp;

3.2  Bảng điểm tích lũy của sinh viên;

3.3  Lệ phí bằng: 370.000 VNĐ

4.   Thời gian nhận đơn:

Từ ngày 10/9/2013 đến 12/9/2013 (Sinh viên đăng ký tốt nghiệp trên trang online.ueh.edu.vn trong thời gian này. Sau đó, sinh viên in hồ sơ theo mục 3 và nộp tại phòng QLĐT-CTSV theo mục 4 và 5). 

5.   Địa điểm nhận đơn: 

Sinh viên nộp đơn tại: Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (Phòng A0.15 – tầng trệt), địa chỉ 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, từ thứ 2 đến thứ 6.

Sáng : 7g30 đến 11g00                    Chiều : 13g30 đến 16g00

Khi nộp đơn và đóng lệ phí, sinh viên sẽ nhận biên lai thu lệ phí. Sinh viên lưu giữ lại biên lai để xuất trình khi phòng Quản lý đào tạo yêu cầu.

Nếu có thắc mắc về kết quả học tập, sinh viên nộp Đơn đề nghị kiểm tra điểm cùng với đơn xét tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên có môn học được chuyển điểm, sinh viên nộp kèm bản photo đơn xin chuyển điểm đã được duyệt, đồng thời ghi chú "chuyển điểm" trong bảng điểm tích lũy. 

Lưu ý: Sinh viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần mới đủ điều kiện nộp đơn (bao gồm cả học phần tiếng Anh đầu ra đối với hệ LTĐH). Không nhận đơn các trường hợp chưa tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo.

           Sinh viên nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer hoặc Chrome; Trường hợp không in được mẫu đơn và bảng điểm, sinh viên nhớ kiểm tra tắt chức năng Block popup.