Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Đợt 1 – Năm 2015

Các khoa chưa có thông báo hướng dẫn, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp; thông tin liên lạc: chi tiết

Khoa Ngân hàng

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Ngoại thương, Maketing và Thương mại: chi tiết

Kế hoạch và hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp (cập nhật điều chỉnh 05/12/2014): chi tiết

Khoa Ngân hàng

Sinh viên thực tập chuyên ngành Ngân hàng tập trung lúc 18h00, ngày 06/12/2014 tại phòng B211 - 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, để nghe hướng dẫn  thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc làm khóa luận tốt nghiệp của khoa.

Khoa Tài chính

Sinh viên thực tập chuyên ngành Tài chính tập trung lúc 17h30, ngày 03/12/2014 tại phòng B407 - 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, để nghe hướng dẫn  thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc làm khóa luận tốt nghiệp của khoa.

Khoa Quản trị kinh doanh

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết