Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Đợt 1 – Năm 2016

Khoa Kế toán

K19 và các khóa cũ LTĐHCQ chuyên ngành Kế toán:
+ Thời gian: 18g15, thứ 3, ngày 01/12/2015
+ Điạ điểm: Phòng B.215, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

 

Khoa Quản trị

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

 

Khoa Ngân hàng

K19 và các khóa cũ LTĐHCQ chuyên ngành Ngân hàng:
+ Thời gian: 18g00, thứ 6, ngày 04/12/2015
+ Điạ điểm: Phòng B.111, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Chuyên ngành Ngoại thương:

Kế hoạch và hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết