Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Đợt tháng 8/2015

Khoa Tài chính

Vào lúc 17h45, ngày 26/6/2015, sinh viên tập trung tại phòng B211 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10), để nghe hướng dẫn  thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc làm khóa luận tốt nghiệp của khoa.

Danh sách phân công: chi tiết

Khoa Kế toán

- Khoa Kế toán thông báo về việc đổi lịch Hướng dẫn viết khoá luận tốt nghiệp dành cho sinh viên khoá 16 VB2 đợt 1 và khoá 18 LTĐH đợt 2 năm 2015, lý do: trùng lịch học môn Phân tích hoạt động kinh doanh. 
- Nay khoa Kế toán thông tin về lịch Hướng dẫn viết khoá luận tốt nghiệp mới cụ thể như sau:
 + Giảng đường: phòng B.215, 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10
 + Thời gian: 18g30, thứ 5, ngày 09 tháng 7 năm 2015.
- Khoa Kế toán trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên và mong các bạn thông cảm vì sự thay đổi này.
- Danh sách phân công giảng viên: chi tiết

Khoa Quản trị

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Danh sách phân công: chi tiết

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing (gồm các chuyên ngành: Marketing, Ngoại thương, Thương mại)

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Danh sách phân công: chi tiết

Khoa Tài chính công (chuyên ngành: Tài chính nhà nước)

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Điện thoại: 08-8563784; 08-8530562 - Website: http://fpf.ueh.edu.vn

Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh (chuyên ngành: Tin học quản lý)

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Điện thoại: 08-38575622 - Website: http://mis.ueh.edu.vn

Khoa Ngân hàng

Thông báo lần 1: Khoa Ngân hàng triển khai thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 18 - LTĐHCQ lúc 15h00 ngày 01/08/2015 tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.121A, 279 Nguyễn Tri Phương - Q.10).

Thông báo lần 2:  Khoa Ngân hàng triển khai thực tập cho sinh viên khóa 18 Liên thông đại học (chuyên ngành Ngân hàng), khóa 37 Đại học chính quy (chuyên ngành Ngân hàng và Chứng khoán), đợt thực tập tháng 8/2015:

    + Thời gian: 15g00, ngày 08/08/2015 (Thứ 7)
    + Địa điểm: B.121 (279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10)