Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 19 và các khóa cũ – Liên thông ĐHCQ, đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 19 – Liên thông ĐHCQ, đợt 2 năm 2016 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 31/5/2016 đến 02/6/2016

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2016;

Sinh viên đăng ký thực tập lại và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 31/5/2016 đến 09/6/2016

Sinh viên đóng học phí thực tập lại, học lại tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 20/6/2016 đến 25/6/2016

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 01/8/2016 đến 05/8/2016

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B2.16)

Từ 01/8/2016 đến 16/10/2016

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (11 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 18/10/2016

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 11/11/2016

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 16/11/2016 đến 17/11/2016

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn) và ảnh làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14)

Ngày 01/12/2016

Xét tốt nghiệp, đợt 2 năm 2016;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 06/12/2016 đến 07/12/2016

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

14g00 ngày 21/12/2016

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, giấy khen, kỷ yếu.

Phòng QLĐT-CTSV, TC-HC, CTCT, trung tâm DVKT, QHDN-HTSV và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 23/12/2016

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức

 

Trường đề nghị các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các ông/bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khóa 19 – Liên thông ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: 38.230.082 (số nội bộ 122, 124, 141, 182, 183);

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: 62.726.964.