Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Đợt 2 – Năm 2016

Lưu ý: Thời gian thực tập: chi tiết

 

Sinh viên các Khoa còn lại chưa có thông báo, vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng Khoa. Thông tin địa chỉ các Khoa xem tại đây

 

 

Khoa Ngân hàng

Sinh viên LTĐHCQ làm khóa luận tốt nghiệp tập trung lúc 18g00 ngày 22/06/2016 (thứ 4) tại phòng B.121 - 279 Nguyễn Tri Phương - Q.10 để nghe hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập.

 

Khoa Tài chính

Sinh viên LTĐHCQ làm khóa luận tốt nghiệp tập trung lúc 18g00 ngày 22/06/2016 (thứ 4) tại phòng B.116 - 279 Nguyễn Tri Phương - Q.10 để nghe hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập,

 

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

 

 

Khoa Quản trị

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

 

Khoa Kinh doanh quốc tế

Chuyên ngành Ngoại thương:

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết

Kế hoạch làm KLTN: chi tiết

 

 

Khoa Kế toán

Danh sách phân công giảng viên/sinh viên làm KLTN: chi tiết