Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2018

Khoa Kế toán

- Sinh viên tập trung lúc 17g45, thứ 4 ngày 28/3/2018, tại phòng A1.16 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: chi tiết

 

Khoa Ngân hàng

- Sinh viên tập trung lúc 17g45, thứ 4 ngày 28/3/2018, tại phòng B1.15 – 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

 

Khoa Quản trị

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Quản trị: chi tiết

 

 

Khoa Tài chính

- Sinh viên tập trung lúc 18g45, thứ 4 ngày 28/3/2018, tại phòng B2.12 – 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết
 
 
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Ngoại thương: chi tiết

Thay đổi lịch nhóm Cô Huyền hướng dẫn, chuyển ngày hẹn từ 16g30 thứ Hai, ngày 02/4/2018 lên 16g30 thứ Sáu, ngày 30/3/2018.

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ngành Marketing: chi tiết