Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Học kỳ cuối – Năm 2018

Lưu ý: Thời gian thực tập LTĐHCQ các khóa: chi tiết

 

 

Khoa Tài chính

Vào lúc 18h00 thứ 2, ngày 16/7/2018, sinh viên các khóa chuyên ngành Tài chính tập trung tại phòng D101 [196 Trần Quang Khải, quận 1], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

 

Danh sách phân công: chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách sinh viên chuyên ngành Ngoại thương: chi tiết

Sinh viên liên hệ với giảng viên theo lịch hẹn như nội dung thông báo của từng nhóm trong file chi tiết.

 

Danh sách sinh viên chuyên ngành Ngoại thương(Bổ sung - Cập nhật 23/7/2018): chi tiết

 

 

Khoa Quản trị

Danh sách sinh viên chuyên ngành Quản trị: chi tiết

Sinh viên liên hệ với giảng viên theo lịch hẹn như nội dung thông báo của từng nhóm trong file chi tiết.

 

Danh sách sinh viên chuyên ngành Quản trị(Bổ sung - Cập nhật 24/7/2018): chi tiết

 

 

Khoa Kế toán

Vào lúc 18h00 thứ 5, ngày 19/7/2018, sinh viên khóa LTĐHCQ và các khóa cũ chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp tập trung tại phòng D102 [196 Trần Quang Khải, quận 1], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

 

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn làm KLTN (Cập nhật bổ sung 31/7/2018): chi tiết

 

 

Thông tin website các Khoa: xem chi tiết