Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập LTĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2020

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập LTĐHCQ các khóa: chi tiết

Các trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng chưa biết giảng viên hướng dẫn. Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Khoa chuyên ngành (sau ngày 01/12/2019): xem chi tiết

 

 

 

Khoa Ngân hàng

- Ngày 06/12/2019 (18g00): Chương trình hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 23.1 LTĐHCQ tại phòng D204 (196 Trần Quang Khải, Quận 1).
- Thành phần dự: Toàn thể sinh viên khóa 23.1 và khóa cũ LTĐHCQ đã đăng ký TTTN.
- Ngày 06/12/2019 (18g00): Chương trình hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 23.1 LTĐHCQ tại phòng D204 (196 Trần Quang Khải, Quận 1).
- Điều chỉnh Chương trình thực tập tốt nghiệp: xem chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn:

+ Khóa 22: xem chi tiết

+ Khóa 23.1: xem chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công bổ sung vui lòng liên hệ Thầy Bùi Thanh Tráng - Điện thoại: 0903951482 hoặc Email: trangbui@ueh.edu.vn 

Nguyễn Văn Tư

Dương Thị Thanh Hằng

 

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

Khoa Quản trị kinh doanh

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Tài chính:

- Sinh viên tập trung lúc 18h00 ngày 30/11/2019, tại phòng B213 (279 Nguyễn Tri Phương, quận 10) để được giảng viên hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

- Danh sách sinh viên được phân công bổ sung vui lòng liên hệ Thầy Dương Kha - Điện thoại: 0903000074

Phạm Trần Dương

Phạm Ngọc Đức Hoàng

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

Khoa Kế toán:

- Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên theo lịch hẹn: xem chi tiết

- Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn:

+ Khóa 22: xem chi tiết

+ Khóa 23.1: xem chi tiết