Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 23.1 – Liên thông ĐHCQ , học kỳ đầu 2020 (điều chỉnh)

Căn cứ công văn số 207/TB-ĐHKT-KHĐTKT, ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc nghỉ học và thi đến hết ngày 16/02/2020, nay Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo điều chỉnh các mốc thời gian trong:

+ Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 23.1 – Liên thông ĐHCQ (Công văn số 153/KH-QLĐTCTSV, ngày 14 tháng 10 năm 2019 - xem tại đây), điều chỉnh như sau:

 

Nội dung công việc

Thời gian

Điều chỉnh

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Từ 02/12/2019 đến 15/03/2020

Đến 22/3/2020

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Ngày 17/03/2020

Ngày 24/3/2020

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Ngày 06/4/2020

Ngày 13/4/2020

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn)

Từ 09/4/2020 đến 10/4/2020

Từ 16/4/2020 đến 18/4/2020

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Ngày 27/4/2020

Ngày 04/5/2020

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

Từ 05/5/2020 đến 07/5/2020

Từ 12/5/2020 đến 14/5/2020

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2020)

Tuần đầu tháng 5/2020

Tuần đầu tháng 5/2020

 

Trường đề nghị các Ông/Bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các Ông/Bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khoá 23.1 – Liên thông ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: (028) 38.230.082 (số nội bộ 141, 142, 143, 182, 183);

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: (028) 62.726.964.