Đang xử lí...

Thông báo danh sách nhập học Khóa 19 - VB2 ĐHCQ, đợt 1 năm 2016

Danh sách sinh viên Khóa 19 - VB2 ĐHCQ, đợt 1 năm 2016: xem

Sinh viên xem thời khóa biểu tại website http://khkt.ueh.edu.vn: xem