Đang xử lí...

Công bố danh sách lớp, thông tin thời khóa biểu cho khóa 20 - Văn bằng 2 đại học chính quy, đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách lớp khóa 20 – Văn bằng 2 đại học chính quy, đợt 2 năm 2017 như sau: 

 

-Danh sách lớp: tải

 

- Thời khóa biểu: sinh viên xem tại website http://khkt.ueh.edu.vn (click vào “THỜI KHÓA BIỂU” chọn click xem nội dung Thời khóa biểu HK đầu Năm 2018 hệ chính quy Khóa 20 VB2CQ).

 

- Sinh viên thực hiện các bước sau để kiểm tra thời khóa biểu cá nhân trong portal online.ueh.edu.vn

+ Bước 1: Vào website online.ueh.edu.vn

+ Bước 2: Chọn “Đăng nhập”

+ Bước 3: Chọn “Sinh viên”

+ Bước 4: Nhập tài khoản đã cung cấp trong biên nhận nhập học, tên đăng nhập: nhập mã sinh viên, mật mã: nhập mật khẩu đã cung cấp.

+ Bước 5: sau khi đăng nhập thành công, sinh viên vào “Thời khóa biểu – Lịch thi” để xem lịch học

 

Lưu ý:

- Sinh viên tốt nghiệp văn bằng thứ nhất tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh [gọi tắt là KSA] được miễn học kỳ đầu tiên, trừ chuyên ngành Luật kinh doanh. Vì vậy, sinh viên không có thời khóa biểu và không học trong học kỳ đầu 2018.

- Các thông báo liên quan đến khóa học sẽ được thông báo tại trang www.online.ueh.edu.vn.

- Ngày tập huấn đăng ký học phần: thông báo sau, dự kiến thông báo tháng 03/2018

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Trung: 028.38.230.082 + 153, Email: trungvt@ueh.edu.vn