Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét tuyển Khóa 20 – VB2ĐHCQ [Ngày 12/7/2017]

1. Danh sách trúng tuyển Khóa 20-VB2ĐHCQ (hồ sơ cập nhật đến ngày 10/7/2017 – đến biên nhận số 620: xem danh sách

Thời gian bổ sung các giấy tờ thiếu: đến hết ngày 19/7/2017. Khi đến nộp bổ sung nhớ mang theo biên nhận hồ sơ. Địa điểm: Phòng QLĐT-CTSV (A0.14 – Bàn 16; 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 ).

Ngày 20/7/2017 sẽ thông báo danh sách cuối cùng và hướng dẫn thủ tục nhập học.

 

 

2. Các chuyên ngành có đào tạo:

+Quản lý nguồn nhân lực [NL];

+Quản trị [QT];

+Ngoại thương [NT];

+Tài chính [TC];

+Kế toán doanh nghiệp [KT];

+Luật kinh doanh [LU].

Thí sinh đăng ký các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Thuế, Ngân hàng, Kiểm toán có thể:

*Làm đơn chuyển sang các chuyên ngành có mở lớp và nộp tại Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) thời gian đến hết ngày 20/7/2017 (sáng: 7g30 – 11g30;chiều: 13g30 – 16g30): (Tải mẫu đơn)

*Hoặc bảo lưu kết quả sang khóa sau (Khóa 20B-VB2ĐHCQ sẽ có thể thông báo tuyển sinh vào đầu tháng 10/2017). Thí sinh làm thủ tục bảo lưu khi đến nhận giấy báo trúng tuyển.

 

 

3. Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 25/7 – 26/7/2017 tại Phòng QLĐT-CTSV (A0.14 – Bàn 16; 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3; Sáng: 7g30–11g30; Chiều: 13g30–16g30). Chi tiết nhập học sẽ có hướng dẫn vào ngày 20/7/2017.