Đang xử lí...

Công bố danh sách lớp, thông tin TKB cho khóa 20A - Văn bằng 2 đại học chính quy

Trường công bố danh sách lớp khóa 20A – Văn bằng 2 đại học chính quy: 

+ Kế toán doanh nghiệp: xem

+ Kế toán doanh nghiệp[Bằng ĐH thứ nhất là KSA]: xem

+ Ngoại thương: xem

+ Ngoại thương[Bằng ĐH thứ nhất là KSA]: xem

+ Quản lý nguồn nhân lực: xem

+ Quản lý nguồn nhân lực[Bằng ĐH thứ nhất là KSA]: xem

+ Quản trị: xem

+ Quản trị[Bằng ĐH thứ nhất là KSA]: xem

+ Tài chính: xem

+ Tài chính[Bằng ĐH thứ nhất là KSA]: xem

+ Luật Kinh doanh: xem

+ Luật Kinh doanh [Bằng ĐH thứ nhất là KSA]: xem

 

- Phụ trách danh sách sinh viên và xếp lớp: Thầy Tài - Điện thoại: 028 38 230 082 Ext. 123 - Email: ductaiqldt@ueh.edu.vn

-Thời khóa biểu: xem tại website http://khkt.ueh.edu.vn (click vào mục Thời khóa biểu HK cuối Năm 2017 Khóa 20 Văn bằng 2 chính quy (HK1)) hoặc tải file. Kể từ nay, các thông báo liên quan đến khóa học sẽ được thông báo tại trang www.online.ueh.edu.vn.

 
 
 
Lưu ý:
- Sinh viên tốt nghiệp văn bằng thứ nhất tại trường đại học Kinh tế TP.HCM [gọi tắt là KSA] được miễn học kỳ đầu tiên. Vì vậy, sinh viên không có thời khóa biểu và không học trong học kỳ cuối 2017.

- Dự kiến hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký tín chỉ: Ngày 04/11/2017.