Đang xử lí...

Thông báo danh sách sinh viên đã nhập học Khóa 21.1 - VB2ĐHCQ

-Danh sách sinh viên đã nhập học Khóa 21.1-VB2ĐHCQ đã nhập học: xem chi tiết

-Thời khóa biểu: Sinh viên vui lòng xem chi tiết từ ngày 28/7/2018 tại website http://khkt.ueh.edu.vn/

 

Chuyên viên phụ trách danh sách: Thầy Trung - trungvt@ueh.edu.vn

 

 

KHÓA 21.1  HỆ VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY (Học kỳ thứ 1)

 

+ Học lý thuyết: 06/08/2018  -  02/12/2018
+ Các ngày nghỉ: 02/09/2018, 03/09/2018, 20/11/2018
+ Nghỉ cuối năm: 17/12/2018  -  31/12/2018

 

 

Địa điểm học:  

Giảng đường (GĐ): B... - học tại Cơ sở B, số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM (vào cổng trên đường Đào Duy Từ)

 

* Kế hoạch thi kết thúc học phần:

- Dự kiến tổ chức thi sau 2 – 4 tuần kể từ khi kết thúc học phần
- Lịch thi KTHP sẽ được công bố trước thời gian thi ít nhất 3 tuần
- Thời gian thi trong học kỳ: bố trí vào các ngày chủ nhật trong tháng 10,11/2018
- Thời gian thi cuối học kỳ: bố trí vào buổi tối và ngày chủ nhật từ 02/12/2018 - 16/12/2018
 
 
Sinh viên có văn bằng 1 tốt nghiệp tại trường đại học Kinh tế TP.HCM (gọi tắt là KSA): không có lịch học trong đợt này. 
Lý do: Sinh viên được miễn các môn học kiến thức cơ bản (đại cương).

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 21.1 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Kinh tế vi mô

3

18C1ECO501001202

AD01

6

17g45-21g10

B213

10/08/2018 - 28/09/2018

4

17g45-21g10

B213

05/09/2018 - 26/09/2018

Kinh tế vĩ mô

3

18C1ECO501002202

AD01

6

17g45-21g10

B213

05/10/2018 - 23/11/2018

4

17g45-21g10

B213

31/10/2018 - 21/11/2018

Nguyên lý kế toán

3

18C1ACC507001202

AD01

2

17g45-21g10

B213

06/08/2018 - 01/10/2018

4

17g45-21g10

B213

08/08/2018 - 29/08/2018

Toán dành cho KT và QT

3

18C1MAT508001202

AD01

4

17g45-21g10

B213

03/10/2018 - 24/10/2018

2

17g45-21g10

B213

08/10/2018 - 26/11/2018

 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 21.1 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Kinh tế vi mô

3

18C1ECO501001204

KN01

6

17g45-21g10

B313

10/08/2018 - 28/09/2018

4

17g45-21g10

B313

05/09/2018 - 26/09/2018

Kinh tế vĩ mô

3

18C1ECO501002204

KN01

6

17g45-21g10

B313

05/10/2018 - 23/11/2018

4

17g45-21g10

B313

31/10/2018 - 21/11/2018

Nguyên lý kế toán

3

18C1ACC507001204

KN01

4

17g45-21g10

B313

03/10/2018 - 24/10/2018

2

17g45-21g10

B313

08/10/2018 - 26/11/2018

Toán dành cho KT và QT

3

18C1MAT508001204

KN01

2

17g45-21g10

B313

06/08/2018 - 01/10/2018

4

17g45-21g10

B313

08/08/2018 - 29/08/2018

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 21.1 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Kinh tế vi mô

3

18C1ECO501001203

FN01

2

17g45-21g10

B311

06/08/2018 - 01/10/2018

4

17g45-21g10

B311

08/08/2018 - 29/08/2018

Kinh tế vĩ mô

3

18C1ECO501002203

FN01

4

17g45-21g10

B311

03/10/2018 - 24/10/2018

2

17g45-21g10

B311

08/10/2018 - 26/11/2018

Nguyên lý kế toán

3

18C1ACC507001203

FN01

6

17g45-21g10

B311

10/08/2018 - 28/09/2018

4

17g45-21g10

B311

05/09/2018 - 26/09/2018

Toán dành cho KT và QT

3

18C1MAT508001203

FN01

6

17g45-21g10

B311

05/10/2018 - 23/11/2018

4

17g45-21g10

B311

31/10/2018 - 21/11/2018

 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG + QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC KHÓA 21.1 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Kinh tế vi mô

3

18C1ECO501001201

FT01

2

17g45-21g10

B212

06/08/2018 - 01/10/2018

4

17g45-21g10

B212

08/08/2018 - 29/08/2018

Kinh tế vĩ mô

3

18C1ECO501002201

FT01

4

17g45-21g10

B212

03/10/2018 - 24/10/2018

2

17g45-21g10

B212

08/10/2018 - 26/11/2018

Nguyên lý kế toán

3

18C1ACC507001201

FT01

6

17g45-21g10

B212

05/10/2018 - 23/11/2018

4

17g45-21g10

B212

31/10/2018 - 21/11/2018

Toán dành cho KT và QT

3

18C1MAT508001201

FT01

6

17g45-21g10

B212

10/08/2018 - 28/09/2018

4

17g45-21g10

B212

05/09/2018 - 26/09/2018

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 21.1 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Kinh tế vi mô

3

18C1ECO501001205

LA01

2

17g45-21g10

B615

06/08/2018 - 01/10/2018

4

17g45-21g10

B615

08/08/2018 - 29/08/2018

Kinh tế vĩ mô

3

18C1ECO501002205

LA01

4

17g45-21g10

B615

03/10/2018 - 24/10/2018

2

17g45-21g10

B615

08/10/2018 - 26/11/2018

Nguyên lý kế toán

3

18C1ACC507001205

LA01

6

17g45-21g10

B615

10/08/2018 - 28/09/2018

4

17g45-21g10

B615

05/09/2018 - 26/09/2018

Nhập môn luật học

3

18C1LAW511041201

LA01

6

17g45-21g10

B615

05/10/2018 - 23/11/2018

4

17g45-21g10

B615

31/10/2018 - 21/11/2018