Đang xử lí...

Thông báo tổ chức học ôn và thi xác định chuẩn trình độ tiếng Anh đầu vào đối với hệ VB2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh - Khóa 25.1

Căn cứ Tờ trình số 12.2021/K.NNKT ngày 08/12/2021 về việc xét chuẩn trình độ tiếng Anh đầu vào với hệ VB2 Đại học chính quy (ĐHCQ) ngành Ngôn ngữ Anh;

 

Căn cứ Thông báo số 467/TB-ĐHKT-ĐT ngày 15/3/2022 về việc tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu khóa: 25.1).

 

Trường thông báo kế hoạch tổ chức học ôn và thi xác định chuẩn trình độ tiếng Anh đầu vào đối với hệ VB2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

 

1. Đối tượng đăng ký: Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển hệ VB2 Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh nhưng chưa đạt chuẩn đầu vào. 

2. Thí sinh đăng ký bằng cách:

+ Hình thức đăng ký: Chọn mục “Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Văn bằng 2 - Đại học chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại” tại trang https://es.ueh.edu.vn/dichvu/chitiet/10103

+ Thời gian đăng ký và nộp phí: Từ ngày 24/5/2022 đến ngày 06/6/2022

+ Nộp học phí khi đăng ký tại Cổng Giao dịch điện tử: https://es.ueh.edu.vn/

+ Học phí ôn tập:      300.000 đồng /thí sinh         

+ Phí dự thi:              150.000 đồng/thí sinh

3. Thời gian học ôn: từ ngày 08/6/2022 đến ngày 11/6/2022

            + Số tiết: 15 tiết;

            + Lịch học: 04 buổi tối liên tục trong tuần;

            + Hình thức học:  Trực tuyến.

4. Thời gian thi: Chủ nhật, 19/6/2022

            + Hình thức thi: Trực tuyến.

5. Thông báo kết quả: 21/6/2022

6. Thông tin liên hệ:

Chuyên viên: Phạm Trung Tấn

Điện thoại: 093.209.3788

Email: tan@ueh.edu.vn

 

Xem thông báo bản đầy đủ: tại đây