Đang xử lí...

Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh - VB2ĐHCQ

Thí sinh phải có trình độ tiếng Anh đầu vào tương đương B1 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR).
 
Thời lượng ôn tập: 15 tiết.
 
Thí sinh được miễn kiểm tra trình độ nếu có một trong các loại văn bằng, chứng chỉ sau:
+ Chứng chỉ tiếng Anh B1 do các đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Căn cứ công văn 1226/TB-QLCL ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ);
+ Văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm nhận hồ sơ xét tuyển.