Đang xử lí...

Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh - VB2ĐHCQ

Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh - VB2ĐHCQ:
Thí sinh phải đạt trình độ tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 
Thời lượng ôn tập: 15 tiết.
 
Thí sinh được miễn kiểm tra trình độ nếu có một trong các loại văn bằng, chứng chỉ còn trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm nhập học, như sau:
+ Chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ.