Đang xử lí...

Thông báo phổ biến quy định, hướng dẫn đăng ký học chương trình thứ 2 Đại học chính quy năm 2022

I. MỤC ĐÍCH

Giới thiệu đến sinh viên đại học chính quy các quy định về việc học chương trình đào tạo thứ 2 tại Trường.

 

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên Khóa 46 và Khóa 47 – ĐHCQ quan tâm đến chương trình.

2. Thời gian – Địa điểm tổ chức (Dự kiến)

- Buổi 1: 08 giờ 00 - Chủ nhật, ngày 29/5/2022 tại Hội trường B1.302.

- Buổi 2: 08 giờ 00 - Thứ Bảy, ngày 04/6/2022 tại Hội trường A116.

Tùy theo số lượng sinh viên đăng ký, địa điểm có thể thay đổi.

3. Cách thức và thời hạn đăng ký

- Sinh viên đăng ký tham gia tại địa chỉ: https://forms.gle/mMk9C5j7us9PSnXYA

- Buổi 1:

     + Số lượng: 300 sinh viên (dự kiến)

     + Thời hạn đăng ký: hạn chót 20 giờ 00 - Thứ Tư, ngày 25/5/2022.

- Buổi 2:

     + Số lượng: 500 sinh viên (dự kiến)

     + Thời hạn đăng ký: hạn chót 20 giờ 00 - Chủ nhật, ngày 29/5/2022.

Lưu ý: Nội dung hai buổi hoàn toàn giống nhau, sinh viên chọn 01 trong 02 buổi để tham gia.

4. Trách nhiệm và quyền hạn của sinh viên

- Sinh viên đăng ký tham gia có mặt trước ít nhất 05 phút trước mỗi buổi giới thiệu để thực hiện điểm danh.

- Sinh viên tham gia buổi giới thiệu sẽ được xem xét cộng điểm vào điểm rèn luyện sinh viên và có cơ hội nhận một số vật phẩm UEH vừa mới ra mắt.

- Trường hợp sinh viên đăng ký mà không tham dự sẽ được lập danh sách để xem xét trừ điểm rèn luyện.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

- Chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung và các công tác liên quan đến buổi phổ biến;

- Cung cấp nội dung và thông tin cần thiết cho các đơn vị liên quan phối hợp;

2. Phòng Marketing - Truyền thông

- Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền về lợi ích của việc học chương trình thứ 2;

- Hỗ trợ công tác truyền thông trên các trang thông tin chính thức của Trường;

- Cung cấp một số ấn phẩm UEH mới ban hành sử dụng làm quà tặng cho sinh viên trong buổi phổ biến.

3. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

- Thực hiện cộng điểm/trừ điểm rèn luyện sinh viên theo danh sách đề xuất của Phòng Đào tạo.

4. Các Khoa/Viện đào tạo

- Dựa vào thông tin Phòng Đào tạo cung cấp, chuẩn bị nội dung trả lời thắc mắc và nội dung giới thiệu các chương trình của Khoa/Viện;

- Thực hiện thông tin đến các lớp sinh viên thuộc Khoa/Viện quản lý;

- Phân công giảng viên tham gia buổi phổ biến;

- Mời sinh viên hoặc cựu sinh viên tiêu biểu học chương trình thứ 2 của Khoa/Viện tham gia buổi phổ biến (nếu có).

Các cố vấn học tập chịu trách nhiệm phổ biến kế hoạch đến các lớp trưởng, lớp phó lớp sinh viên do mình quản lý.

Lớp trưởng, lớp phó các lớp sinh viên chịu trách nhiệm phổ biến nội dung kế hoạch đến các sinh viên trong lớp.

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

NỘI DUNG

Từ 16 – 19/5/2022

Xây dựng kế hoạch buổi phổ biến

Ngày 19/5/2022

Mở cổng đăng ký tham gia cho sinh viên

Ngày 24/5/2022

Mời diễn giả cho buổi 1 (dựa trên lĩnh vực sinh viên quan tâm)

Ngày 25/5/2022

Đóng cổng đăng ký buổi 1

Ngày 26/5/2022

- Hoàn thành thiết kế e-brochure

- Chuẩn bị một ấn phẩm UEH sử dụng trong buổi giới thiệu

Ngày 27/5/2022

Mời diễn giả cho buổi 2 (dựa trên lĩnh vực sinh viên quan tâm)

Ngày 29/5/2022

- Tổ chức buổi 1

- Đóng link đăng ký buổi 2

Ngày 04/6/2022

Tổ chức buổi 2

Ngày 05/6/2022

Tổng hợp danh sách cộng/trừ điểm rèn luyện và gửi cho DSA

 

Xem đầy đủ kế hoạch: tải file