Đang xử lí...

Thông báo về thông tin tuyển sinh Khóa 21 – Liên thông Đại học chính quy

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh có nhu cầu thi Liên thông Đại học chính quy:

- Hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 cho Trường, nên việc tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy Khóa 21 dời đến tháng 03/2016, vào thời điểm này Trường sẽ thông báo chính thức, thí sinh quan tâm vui lòng liên hệ lại vào thời gian trên.