Đang xử lí...

Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh

Sau khi nhận đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh của các thí sinh khóa 20B – Hệ Liên thông Đại học chính quy (thi ngày 15/112015), Ban phúc khảo đã tổ chức chấm lại tập trung theo đúng quy chế về chấm phúc khảo.

Nay Ban phúc khảo công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh với kết quả như sau : (danh sách đính kèm)

60 thí sinh đề nghị chấm phúc khảo và không có trường hợp nào thay đổi kết quả.

Xem danh sách: xem