Đang xử lí...

Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành dự thi Khóa 21 - Liên thông ĐHCQ

Chuyên ngành tốt nghiệp cao đẳng (ghi trên bảng điểm của các trường ĐH, CĐ sinh viên được đào tạo)

Chuyên ngành xét đăng ký học liên thông ĐHCQ

Ghi chú

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh

Quản trị

 

QTKD-thẩm định giá; QTKD–bất động sản

QTKD (kế toán); QTKD (TC-KT)

QTKD (QT tài chính kế toán doanh nghiệp)

QTKD xuất nhập khẩu; Kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế; Quản trị kinh doanh quốc tế; QTKD (Kinh doanh quốc tế); Kinh doanh quốc tế.

Ngoại thương

 

Marketing; Quản trị marketing

Marketing thương mại; QTKD (Marketing)

QTKD – dịch vụ

Marketing

 

TC-NH (TCNN); TC-TD (TCNN)

Tài chính nhà nước; Quản lý tài chính nhà nước;

Thuế; TC-TT-Thuế

Tài chính công

 

TC-NH (TCDN); TC-TD (TCDN)

Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính

Tài chính

 

TC-NH (NH); TC-TD (NH)

Ngân hàng ; Kinh doanh tiền tệ

Tín dụng – ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng; TC-TD (của ĐH Ngân hàng)

Ngân hàng

 

Kế toán; Kế toán – kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán TCNN

Kế toán doanh nghiệp

 

 

Tài chính kế toán (CĐ xây dựng số 2)

Hệ thống thông tin kinh tế; tin học (KT-TC); tin học ứng dụng trong SXKD; tin học quản lý; hệ thống thông tin quản lý.

Tin học quản lý

 

Trường hợp tốt nghiệp ngành TC-NH của một số trường Đại học, Cao đẳng (trên bảng điểm không có ghi rõ chuyên ngành, sinh viên có thể chọn liên thông ĐHCQ một trong các chuyên ngành: Tài chính công, Tài chính hoặc Ngân hàng.

 

Mọi thắc mắc, thí sinh đem văn bằng, bảng điểm liên quan đến Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, phòng A0.14 (gặp thầy Can) trong giờ hành chính để được giải đáp.

Lưu ý:

+ Các chương trình quốc tế phải có xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

+ Cao đẳng nghề: Không thuộc đối tượng tuyển sinh theo thông báo này, thí sinh có thể tham khảo Hệ Vừa làm vừa học của Trường (Phòng Quản lý đào tạo tại chức, điện thoại: 38.231.612 hoặc website: http://taichuc.ueh.edu.vn/)