Đang xử lí...

Hướng dẫn ghi chuyên ngành đăng ký dự thi Khóa 22 Liên thông Đại học chính quy

Ngành trên văn bằng cao đẳng

Chuyên ngành ghi trên bảng điểm

Chuyên ngành xét đăng ký học liên thông ĐHCQ

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh thẩm định giá;

Quản trị kinh doanh bất động sản

QTKD (kế toán); QTKD (Tài chính – kế toán)

Quản trị

Kinh doanh quốc tế

 

Quản trị kinh doanh

Quản trị xuất nhập khẩu; Kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế; Quản trị kinh doanh quốc tế;Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương

Ngoại thương

Marketing

 

Quản trị kinh doanh

Marketing; Quản trị marketing

Marketing thương mại;

Quản trị kinh doanh dịch vụ

Marketing

Kinh doanh thương mại

 

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh thương mại

Quản trị doanh nghiệp thương mại;

Quản trị thương mại; Quản trị bán hàng

Kinh doanh thương mại

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính nhà nước; Quản lý tài chính nhà nước;

Thuế; Tài chính-tiền tệ-Thuế

Tài chính công

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp;

Quản lý tài chính

Tài chính

Tài chính – Ngân hàng

Ngân hàng ; Kinh doanh tiền tệ

Tín dụng – ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng; Ngân hàng thương mại

Ngân hàng

Kế toán

Kế toán; Kế toán – kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán tài chính; Kế toán tài chính nhà nước

Kế toán doanh nghiệp

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin kinh tế; Tin học tài chính kế toán; tin học ứng dụng trong SXKD; Tin học quản lý; hệ thống thông tin quản lý.

Hệ thống thông tin kinh doanh

Trường hợp tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng của một số trường Đại học, Cao đẳng (trên bảng điểm cũng không có ghi rõ hướng chuyên ngành sinh viên có thể chọn liên thông chuyên ngành: Tài chính công, Tài chính hoặc Ngân hàng (phù hợp với công việc đang làm).

Nếu có thắc mắc, thí sinh mang văn bằng, bảng điểm liên quan đến Phòng QLĐT-CTSV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (A0.14) trong ngày làm việc, giờ làm việc để gặp Thầy Can.

Lưu ý:

+ Các chương trình quốc tế phải có xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

+ Cao đẳng nghề: Không thuộc đối tượng tuyển sinh của trường (do trường chưa được Bộ cấp phép). Hướng dẫn thí sinh qua hệ vừa làm vừa học (Phòng Quản lý đào tạo tại chức)