Đang xử lí...

Công bố danh sách lớp, thông tin thời khóa biểu cho khóa 22 – Liên thông đại học chính quy

Trường công bố danh sách lớp khóa 22 – Liên thông đại học chính quy (cập nhật 15g00, ngày 17/8/2017)

+ Kế toán doanh nghiệp: xem

+ Kinh doanh thương mại: xem

+ Marketing: xem

+ Ngân hàng: xem

+ Ngoại thương: xem

+ Quản trị: xem

+ Tài chính: xem

 

Lưu ý:

- Phụ trách danh sách sinh viên và xếp lớp: Thầy Tài - Điện thoại: 028 38 230 082 Ext. 123 - Email: ductaiqldt@ueh.edu.vn

 

-Thời khóa biểu: xem tại website http://khkt.ueh.edu.vn (click vào mục Thời khóa biểu HK cuối Năm 2017 - Khóa 22 Liên thông đại học chính quy (HK1)) hoặc tải file. Kể từ nay, các thông báo liên quan đến khóa học sẽ được thông báo tại trang www.online.ueh.edu.vn.