Đang xử lí...

Thông báo danh sách xếp lớp Khóa 23.1 – Liên thông Đại học chính quy

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo danh sách xếp lớp Khóa 23.1 – Liên thông Đại học chính quy như sau:

- Kế toán doanh nghiệp: tải danh sách

- Quản trị: tải danh sách

- Ngoại thương: tải danh sách

- Tài chính: tải danh sách

- Ngân hàng: tải danh sách

Lưu ý sinh viên:

- Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên đã gửi tài khoản đăng nhập portal online.ueh.edu.vn qua email cá nhân của sinh viên. Trường hợp chưa nhận được thông tin tài khoản, sinh viên có thể liên hệ Phòng trực ngoài giờ tại cơ sở học (Phòng B.314-Lầu 3, Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Thời gian liên hệ: từ 17g30 đến 19g00 từ thứ Hai đến thứ Bảy);

- Xem thời khóa biểu tại website: http://khkt.ueh.edu.vn/  (Click vào mục “THỜI KHÓA BIỂU”);

- Thẻ sinh viên sẽ phát tại lớp kể từ ngày 30/8/2018;

- Sinh viên chính thức sử dụng portal online.ueh.edu.vn từ ngày ra thông báo xếp lớp này;

- Thông tin cần trao đổi thêm, liên hệ điện thoại: 028 38 230 082 + 122 (thầy Trung)