Đang xử lí...

Thông báo dời thời gian công bố kết quả xét hồ sơ đăng ký tuyển sinh Khóa 23.2 - Liên thông Đại học chính quy (đợt 2 – 2018)

Hiện tại, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát hành hồ sơ đăng ký dự thi Khóa 23.2 - Liên thông Đại học chính quy, đợt 02, năm 2018 (thời gian phát hành và nhận bổ sung hồ sơ đến hết ngày 20/9/2018). Do đó, Trường thông báo dời thời gian công bố danh sách đủ điều kiện dự thi Khóa 23.2 -.LT ĐHCQ đến ngày 21/9/2018.

Thí sinh đăng ký dự thi Khóa 23.2 - LT ĐHCQ chú ý theo dõi thông tin tại website daotao.ueh.edu.vn.

 

Thông tin cần trao đổi thêm, thí sinh liên hệ điện thoại: 028 38 230 082 + 121 (cô Thúy Hải) hoặc 122 (thầy Trung).