Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng ký tuyển sinh Khóa 24.2 – Liên thông ĐHCQ, năm 2019 (tinh đến ngày 07/10/2019)

Hội đồng tuyển sinh Khóa 24 - Liên thông Đại học chính quy, đợt 2 năm 2019 cập nhật danh sách thí sinh đăng ký dự thi (tính đến ngày 07/10/2019): tải danh sách

Thông tin cần liên hệ: điện thoại 028.38.230.082 + 122 (thầy Trung) hoặc + 121 (cô Thúy Hải) hoặc qua email: tuyensinh@ueh.edu.vn để được giải đáp.