Đang xử lí...

Thông báo số báo danh và hướng dẫn thi tuyển sinh Khóa 24.1 - Liên thông Đại học chính quy

Thí sinh dự thi Khóa 24.1 - Liên thông Đại học chính quy xem số báo danh bằng một trong hai cách sau:

- Cách 1: theo file đính kèm

                        + Quản trị: xem

                        + Ngoại thương: xem

                        + Kế toán doanh nghiệp: xem

- Cách 2: qua địa chỉ email thí sinh đã cung cấp: 14g00 ngày 12/6/2019 Bộ phận tuyển sinh sẽ gửi Giấy báo thi qua email thí sinh. Trường hợp, thí sinh chưa nhận được (do email không chính xác hoặc chưa cung cấp), thí sinh đề nghị gửi lại Giấy báo thi thông qua Email tuyensinh@ueh.edu.vn.

Một số lưu ý đối với thí sinh:

- Bản chính Giấy báo thi thí sinh sẽ nhận tại phòng thi: thí sinh xuất trình CMND, CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để nhận bản chính Giấy báo thi.

- Thí sinh có mặt trước giờ thi môn thứ nhất ít nhất 15 phút (cụ thể 06g45 ngày 30/6/2019) để làm thủ tục dự thi:

Chuyên ngành

Môn cơ sở ngành

06g45 - 30/6/2019

Môn chuyên ngành

09g45 - 30/6/2019

Môn cơ bản

12g45 -

30/6/2019

Quản trị

Quản trị học

Quản trị nguồn nhân lực

Tiếng Anh

Ngoại thương

Marketing căn bản

Quản trị xuất nhập khẩu

Kế toán doanh nghiệp

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

 

- Địa điểm thi: số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh (vào cổng Đào Duy Từ).

- Mang thêm bút chì, tẩy (gôm) để sử dụng cho môn thi trắc nghiệm.           

- Không mang theo các tài sản có giá trị (như máy tính xách tay, điện thoại di động,…) vì các vật dụng này không được phép mang vào phòng thi và không có nơi cất giữ tại khu vực thi.

-Nếu có sai sót trên Giấy báo thi, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến Email: tuyensinh@ueh.edu.vn, thời gian điều chỉnh: trước ngày 19/6/2019.