Đang xử lí...

Thông báo danh sách xếp lớp, thông tin thời khóa biểu Khóa 24.1 – Liên thông Đại học chính quy, năm 2019

- Danh sách sinh viên nhập học Khóa 24.1 – Liên thông ĐHCQ (tính đến 08g00 ngày 15/8/2019): xem danh sách

- Thời khóa biểu: Sinh viên xem thời khóa biểu bằng 02 cách sau:

+ Cách 1: Website Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (http://khkt.ueh.edu.vn/): xem chi tiết

+ Cách 2: Sinh viên xem trong tài khoản portal http://online.ueh.edu.vn/ (từ ngày 16/8/2019). Tài khoản truy cập portal http://online.ueh.edu.vn/. Phòng QLĐT-CTSV đã gửi tài khoản qua email cá nhân, nếu Sinh viên chưa nhận được, vui lòng liên hệ điện thoại 028 38.230.082 + 121 (gặp cô Thúy Hải).

- Thẻ sinh viên: Trường sẽ tổ chức phát thẻ sinh viên tại lớp học từ ngày 30/8/2019.

- Thông tin cần trao đổi về danh sách, liên hệ điện thoại: 028.38.230.082 ext 122 (gặp thầy Trung) hoặc qua Email tuyensinh@ueh.edu.vn để được giải đáp.