Đang xử lí...

Thông báo tuyển sinh Khóa 24 - Liên thông Đại học chính quy, đợt 2 năm 2019 (dành cho thí sinh tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Khóa 24 - Liên thông Đại học chính quy (ĐHCQ), đợt 2 năm 2019 dành cho thí sinh tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

1. Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu: 400

1.2. Đối tượng tuyển sinh: Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo các điều kiện dưới đây:

a) Điều kiện về văn bằng

- Tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

- Hình thức đào tạo: chính quy;

- Ngành ghi trên văn bằng cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành có đào tạo Liên thông ĐHCQ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

b) Có đủ sức khỏe để học tập.

c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

2. Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh, môn thi và thời gian thi

2.1. Ngành/chuyên ngành tuyển sinh và môn thi

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Thí sinh phải dự thi 03 môn tùy theo ngành/chuyên ngành đăng ký

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

1. Quản trị

Tiếng Anh

Quản trị học

Quản trị nguồn nhân lực

2. Ngoại thương

Tiếng Anh

Marketing căn bản

Quản trị xuất nhập khẩu

3. Kế toán doanh nghiệp

Tiếng Anh

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

4. Tiếng Anh thương mại

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(Đại cương văn hóa Việt Nam)

Ngữ pháp

Kỹ năng Đọc - Viết

 

 - Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh sẽ xét tuyển thí sinh có tổng điểm 3 môn (theo thang điểm 10) theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

- Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm các môn thi và vượt chỉ tiêu, Trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm môn cơ bản; 2. Điểm môn chuyên ngành; 3. Điểm môn cơ sở ngành.

Riêng chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm môn chuyên ngành; 2. Điểm môn cơ sở ngành; 3. Điểm môn cơ bản.

2.2. Thời gian thi: Từ ngày 23/11/2019 đến ngày 24/11/2019.

3. Hồ sơ dự tuyển

3.1. Hồ sơ sinh viên Liên thông ĐHCQ (tải);

3.2. Bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng;

3.3. Bản sao kết quả học tập cao đẳng (có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, điểm từng môn, tên chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo);

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng theo hình thức liên thông cần bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc trung cấp.

3.4. Bản sao giấy khai sinh (hoặc CMND/CCCD có đầy đủ ngày tháng năm sinh);

3.5. 03 (ba) ảnh 3x4cm chụp kiểu CMND (1 ảnh dán vào bìa hồ sơ; 1 ảnh dán vào hồ sơ sinh viên có đóng dấu giáp lai; 1 ảnh kèm theo hồ sơ, sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh).

Hồ sơ, bản sao các mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 phải có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Lưu ý: Thí sinh tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đợt tháng 8/2019 sẽ bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, bản sao kết quả học tập cao đẳng cho Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh số 59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc số 17 Phạm Ngọc Thạch), phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 15/12/2019.

4. Chương trình đào tạo, hình thức học, học phí, văn bằng tốt nghiệp

- Khóa học từ 03 - 04 học kỳ, kể cả thực tập tốt nghiệp với 46 - 52 tín chỉ, thời gian đào tạo từ 1,5 - 02 năm (tham khảo chương trình đào tạo http://daotao.ueh.edu.vn/).

- Học 3 buổi trong tuần (do người học đăng ký).

- Sinh viên học tại các cơ sở của Trường.

- Học phí: 585.000đ/1 tín chỉ x số tín chỉ đăng ký (học phí dự kiến học kỳ đầu năm 2020).

- Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân, hệ chính quy.

5. Thời gian, địa điểm phát hành, nộp hồ sơ, lệ phí thi tuyển sinh

5.1. Thời gian tải hồ sơ: từ ngày 15/8/2019 đến ngày 20/9/2019 thí sinh tải mẫu hồ sơ sinh viên tại http://daotao.ueh.edu.vn.

5.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí thi tuyển sinh

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: từ ngày 26/8/2019 đến ngày 20/9/2019 (sáng từ 07g30 - 11g00; chiều 13g30 - 16g00 trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (số 33 Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

- Lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh: 600.000 đồng (lệ phí sơ tuyển hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ; lệ phí thi: 500.000đ/thí sinh).

+ Thời gian và phương thức đóng: xem hướng dẫn trên Biên nhận hồ sơ.

5.3. Đăng ký ôn thi: học phí ôn 900.000đồng/môn.

Thời gian và phương thức đóng: xem hướng dẫn trên biên nhận hồ sơ.

 

6. Thông tin liên hệ

Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể tìm hiểu thêm thông tin tại:

6.1. Website: http://daotao.ueh.edu.vn/ hoặc http://tuyensinh.ueh.edu.vn/

6.2. Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (Phòng A0.14, tầng trệt), số 59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc số 17 Phạm Ngọc Thạch), phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh theo một trong các số điện thoại sau: (028) 6272-6965, (028) 2244-1993, (028) 2244-3156 (trong giờ hành chính).


MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH KHÓA 24 - LIÊN THÔNG ĐHCQ, ĐỢT 2 NĂM 2019

 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Phát hành hồ sơ (thí sinh tải hồ sơ sinh viên trên mạng)

15/8/2019 - 30/8/2019

Tải mẫu hồ sơ sinh viên tại http://daotao.ueh.edu.vn

Nộp hồ sơ

26/8/2019 - 20/9/2019

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký ôn thi và đóng phí ôn

26/08/2019 - 20/9/2019

Hình thức: Đăng ký trực tuyến, thí sinh xem hướng dẫn chi tiết http://daotao.ueh.edu.vn

Trường công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các ngành/chuyên ngành có mở lớp

13/9/2019

http://daotao.ueh.edu.vn/

Xem thời khóa biểu ôn tập

20/9/2019

http://daotao.ueh.edu.vn/

Ôn thi (theo lớp ôn đã đăng ký)

Dự kiến từ 23/9/2019

Theo thời khóa biểu

Gửi thông tin Giấy báo thi qua email của thí sinh

15/11/2019

-Email của thí sinh;

-Website: http://daotao.ueh.edu.vn/

Ngày thi tuyển sinh

23/11 và 24/11/2019

-Xem kỹ hướng dẫn trên Email và tại: http://daotao.ueh.edu.vn/

-Thí sinh nhận giấy báo thi tại phòng thi.

Công bố kết quả thi tuyển

20/12/2019

http://daotao.ueh.edu.vn/

Hướng dẫn nhập học (gửi qua email thí sinh)

Từ ngày 24/12/2019

Email của thí sinh

Thí sinh làm thủ tục nhập học

25/12/2019-26/12/2019

Bằng một trong hai hình thức:

1. Nhập học online

2. Nhập học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết trong Giấy báo trúng tuyển và tại http://daotao.ueh.edu.vn/

Khai giảng, phổ biến quy chế

03/01/2020

Theo nội dung trong Giấy báo trúng tuyển

Học chính thức

06/01/2020

Theo thời khóa biểu