Đang xử lí...

Thông báo danh sách xếp lớp, thông tin thời khóa biểu Khóa 24.2 – Liên thông ĐHCQ, đợt 2 năm 2019

- Danh sách sinh viên nhập học Khóa 24.2 – Liên thông ĐHCQ (tính đến ngày 03/01/2020): xem danh sách

 

- Thời gian học chính thức: từ ngày 03/02/2020 (lịch cũ 06/01/2020)

- Thời khóa biểu: từ ngày 10/01/2020 Sinh viên xem thời khóa biểu bằng 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Website Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí: http://khkt.ueh.edu.vn/

+ Cách 2: Sinh viên xem trên portal http://online.ueh.edu.vn/. Tài khoản truy cập portal http://online.ueh.edu.vn/ Phòng QLĐT-CTSV sẽ gửi qua email cá nhân Sinh viên từ ngày 08/01/2020.

 

- Thẻ sinh viên: Trường sẽ tổ chức phát thẻ sinh viên tại lớp học từ ngày 24/02/2020.

- Thông tin cần trao đổi về danh sách, liên hệ điện thoại: 028.38.230.082 ext 122 (gặp thầy Trung) hoặc qua Email: tuyensinh@ueh.edu.vn để được giải đáp.