Đang xử lí...

Thông báo danh sách lớp, thông tin thời khóa biểu Khóa 26.1 – Liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy, đợt 1 năm 2021

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách lớp, thông tin thời khóa biểu Khóa 26.1 – Liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy (ĐHCQ), đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Danh sách SV nhập học, danh sách lớp Khóa 26.1 – Liên thông ĐHCQ (tính đến ngày 25/8/2021):

- Quản trị: Xem danh sách

- Kinh doanh quốc tế: Xem danh sách

- Ngoại thương: Xem danh sách

- Marketing: Xem danh sách

- Tài chính: Xem danh sách

- Ngân hàng: Xem danh sách

- Kế toán doanh nghiệp: Xem danh sách

- Tiếng Anh thương mại: Xem danh sách

 

2. Tài khoản truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/; email UEH và mật khẩu email UEH:

Khoảng 11g00, ngày 26/8/2021, Phòng Đào tạo gửi tài khoản truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/; email UEH và mật khẩu email UEH qua email sinh viên đã cung cấp. Sau thời gian trên, nếu sinh viên chưa nhận được tài khoản vui lòng gửi yêu cầu đến email trinhvt@ueh.edu.vn để được cấp lại.

 

3. Thời khóa biểu và hình thức học:

3.1. Thời khóa biểu:

- Cách 1: Xem tại website http://khdtkt.ueh.edu.vn/

- Cách 2: Sử dụng tài khoản truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/ (Phòng Đào tạo gửi theo thông tin mục 2) để sinh viên xem thời khóa biểu, sau khi đăng nhập thành công portal https://student.ueh.edu.vn/ sinh viên xem Thời khóa biểu như sau:

- Bước 1:  SV click xem mục “Tra cứu thông tin” chọn “lịch học”.

- Bước 2: Chọn Năm học = 2021; Học kỳ = Học kỳ cuối.

- Bước 3: Chọn tab "TKB Thứ - Tiết"

Ngày học đầu tiên của khóa 26.1 - Liên thông ĐHCQ: 31/8/2021.

3.2 Hình thức học: Trực tuyến (online)

          Trường thực hiện theo Thông báo số 1370/TB-ĐHKTKHĐTKT ngày 02/8/2021, nội dung V/v giảng dạy, học tập tại website Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí: Xem

          Sinh viên xem trước các hướng dẫn học online tại website Phòng Công nghệ thông tin:

+ Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams: Xem

+ Hướng dẫn sử dụng Google Meet: Xem

Các hướng dẫn khác liên quan việc học online: Xem

 - Dự kiến tháng 11/2021, Trường sẽ có thông báo đăng ký học phần online cho học kỳ sau (Học kỳ đầu 2022) trên web http://daotao.ueh.edu.vn/, sinh viên chú ý theo dõi thông tin.

4. Thông tin cần liên hệ: Sinh viên vui lòng liên hệ điện thoại 0983 572 484 (thầy Trung) hoặc qua email tuyensinh@ueh.edu.vn