Đang xử lí...

Hướng dẫn đóng học phí Khóa 26.2 – Liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy

1. THÔNG TIN HỌC PHÍ

- Thời gian đóng học phí: Từ ngày 30/9/2021 - 04/10/2021

- Mức học phí học kỳ cuối năm 2021:

STT

Ngành/chuyên ngành

Số tín chỉ

Số tiền học phí

1

Quản trị

9

   5,265,000

2

Kinh doanh quốc tế

9

   5,265,000

3

Ngoại thương

9

   5,265,000

4

Marketing

9

   5,265,000

5

Kế toán doanh nghiệp

9

   5,265,000

6

Quản trị khách sạn

9

   5,265,000

7

Quản trị lữ hành

9

   5,265,000

8

Tiếng Anh thương mại

8

   4,680,000

9

Tài chính

3

   1,755,000

10

Ngân hàng

3

   1,755,000

11

Thương mại điện tử

0

                -  

 

2. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ: Trực tuyến, cụ thể như sau

 

+ Cách 1 Nộp học phí thông qua cổng thanh toán trực tuyến: Sinh viên có thể nộp học phí bằng các phương thức thanh toán (thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JBC…), quét mã QR, thẻ nội địa (thẻ ATM) hoặc Internet Banking.

Sinh viên truy cập trang Cổng thanh toán của Trường theo địa chỉ:

https://payment.ueh.edu.vn/nop-tien/nop-tien.htm?doituong=2&dotthu=213342

Lưu ý: Sử dụng MÃ SỐ SINH VIÊN đã được cung cấp để tra cứu thông tin sinh viên và số tiền cần đóng.

 

+ Cách 2 Sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin sau:

Tên tài khoản:    Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản:      0036100000119009

Tên ngân hàng:  Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Gia Định

Nội dung:       <Họ tên>, <Mã số sinh viên>, <Học phí khóa 26.2>

 

Sinh viên gặp khó khăn trong quá trình đóng học phí, vui lòng gọi điện: 028.38.222.357 + 215 (Phòng Tài chính - Kế toán) hoặc Email: tckt-contact@ueh.edu.vn