Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 27.1 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022

Thí sinh xem kết quả tại website tuyensinh.ueh.edu.vn: Xem