Đang xử lí...

Hướng dẫn xét chuyển điểm Khóa 27.1-Liên thông ĐHCQ

Chỉ dành cho đối tượng sinh viên đã học Liên thông ĐHCQ tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM  (còn nợ học phần, nhưng hết thời gian đào tạo) đã xét tuyển và nhập học lại vào Khóa 27.1-Liên thông ĐHCQ.

Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email Thầy Can: dcan@ueh.edu.vn

Hồ sơ xét chuyển điểm gồm có:

- Phiếu chuyển điểm (tải mẫu);

- Bản sao bảng điểm Liên thông ĐHCQ;

 

Cách thức nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ qua email: Sinh viên chụp ảnh hoặc scan các file theo định dạng PNG, JPG hoặc PDF, sau đó gửi về địa chỉ email dcan@ueh.edu.vn hoặc halt@ueh.edu.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Liên hệ Thầy Can (bàn số 15) hoặc Thầy Hà (bàn số 14) tại Phòng Đào tạo (A0.14) – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

 

Thời gian nhận hồ sơ xét chuyển điểm: từ ngày 05/07/2022 đến ngày 15/07/2022.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Can (Email: dcan@ueh.edu.vn Số điện thoại: (028) 3823 0082 – Ext.0) hoặc Thầy Hà (Email: halt@ueh.edu.vn - Số điện thoại: (028) 3823 0082 – Ext.163).