Đang xử lí...

Thông báo đăng ký nguyện vọng vào ngành, chuyên ngành Khóa 42 – ĐHCQ

Căn cứ vào kế hoạch xét tuyển vào ngành, chuyên ngành của Khóa 42-ĐHCQ, Phòng QLĐT-CTSV lưu ý từ 08g00, ngày 09/06/2017 đến 16g00, ngày 19/06/2017 sinh viên Khóa 42-ĐHCQ (chương trình đại trà, chưa xét ngành) đăng nhập tài khoản cá nhân và thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành, chuyên ngành theo quy định.

 

Quy trình đăng ký:

 

-Đăng nhập tài khoản cá nhân (như đăng ký học phần)

-Chọn đăng ký chuyên ngành

-Tham khảo bảng chỉ tiêu và chọn lần lượt từng nguyện vọng (Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3)

-Lưu thông tin đã đăng ký

-In phiếu đăng ký nguyện vọng và ký tên vào phiếu để nộp cho trường cho theo lịch quy định. Nếu có điều chỉnh, cần lưu lại thông tin và in lại phiếu đăng ký ở lần cập nhật sau cùng.

 

 Trong quá trình đăng ký, nếu có trở ngại liên hệ trực tiếp Phòng QLĐT-CTSV (A0.14 hoặc gọi số 38230082 – ext 141 gặp Thầy Can hoặc email: dcan@ueh.edu.vn) để được hướng dẫn.

 

 

Các thông tin liên quan:

1. Quy định xét tuyển vào ngành, chuyên ngành đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH (xem)

2. Chỉ tiêu xét vào ngành, chuyên ngành của Khóa 42-ĐHCQ (xem)

3. Các mốc thời gian sinh viên cần lưu ý (xem)